Svenska English / Introduktion

Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt? Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste allt du kom över: baksidan av mjölkpaketet, vägskyltar, den finskspråkiga varningen på elementet.

Ett tag var det så stort.

Och det är det förstås fortfarande. Det är en kunskap som är så omvälvande att det inte går att föreställa sig avsaknaden av den.

Genom att arbeta på Folkuniversitetet ger du direkt eller indirekt människor nya kunskaper. Hjälper dem att öppna dörrar. Ger dem möjlighet till ett rikare liv.

STARTA KURSEN
Välkommen
till Folkuniversitetets
introduktionsutbildning
STARTA KURSEN
Den här introduktionen är till för dig som är nyanställd eller vill engagera dig som cirkelledare på Folkuniversitetet. Den ger dig en överblick över vad Folkuniversitetet står för, våra värderingar, vår syn på kunskap, deltagare och ditt arbete.

Och självklart välkomnar den dig in i Folkuniversitetets värld.

FÖR NYANSTÄLLDA FÖR CIRKELLEDARE
FÖR NYANSTÄLLDA FÖR CIRKELLEDARE
Välkommen, den här introduktionen består av 4 delar.

Del 1-4 är obligatoriska för dig som ny cirkelledare. Efter genomförd utbildning får du fylla i ett formulär som sedan skickas till din kontaktperson på Folkuniversitetet.

Del 4 är en påbyggnad till tidigare delar, en fördjupning av folkbildningsverksamheten med tips och råd till dig som vill utvecklas som cirkelledare.

Del 1 – Om Folkuniversitetet
Del 2 – Organisationen
Del 3 – Att arbeta inom folkbildningen
Del 4 – Om lärandet inom folkbildningen
STARTA DEL 1 STARTA DEL 4
STARTA DEL 1 STARTA DEL 4
Välkommen, den här introduktionen består av 4 delar.

Är du nyanställd och ska arbeta inom skolor, uppdrag eller någon annan verksamhetsform som inte är folkbildning ska du genomföra delarna 1-2. Ska du arbeta inom folkbildningsområdet ska du genomföra del 1-4.

Del 1 – Om Folkuniversitetet
Del 2 – Organisationen
Del 3 – Att arbeta inom folkbildningen
Del 4 – Om lärandet inom folkbildningen
STARTA DEL 1 STARTA DEL 4
STARTA DEL 1 STARTA DEL 4