Slide DEL 3.3 DEL 3.3 Folkbildningsdokument Folkbildningsdokument Ett villkor för att vi ska få bedriva folkbildningsverksamhet är att vi känner till ett antal viktiga folkbildningsdokument. I denna del av utbildningen berättar vi mer om dessa dokument och vilken verksamhetsform de tillhör. Ett villkor för att vi ska få bedriva folkbildningsverksamhet är att vi känner till ett antal viktiga folkbildningsdokument. I denna del av utbildningen berättar vi mer om dessa dokument och vilken verksamhetsform de tillhör.

Slide Film: Dokument för folkbildningsverksamhet Här berättar Gunnar om de folkbildningsdokument som du kommer i kontakt med inom folkbildningsverksamheten. GÖM VIDEON Göm videon

Slide Cirkelledare För dig som är cirkelledare är det viktigt att du vid varje träff rapporterar närvaron. Det gör du i vårt digitala närvarosystem. Närvarorapportering kan även göras på en fysisk närvarolista som du får av din kontaktperson på Folkuniversitetet.

I det digitala närvarosystemet är det enkelt att se deltagarnas namn och kontaktuppgifter, och du kan också kontakta deltagare och din kontaktperson på Folkuniversitetet. Genom några enkla knapptryck kan du redigera sammankomster och föra in deltagarnas närvaro. Det finns även en loggbok där du skriver några meningar om vad gruppen har gjort eller lärt sig vid varje träff. Om du rapporterar närvaron på en fysisk närvarolista kan du använda baksidan som loggbok.

När studiecirkeln eller verksamhet inom annan folkbildning avslutats ska du som cirkelledare intyga att uppgifterna stämmer genom att signera dokumentet. På den fysiska närvarolistan skriver du en signatur och i den digitala närvarorapporteringen signerar du digitalt.

Både den fysiska närvarolistan och rapporteringen i det digitala systemet ska betraktas som juridiska dokument.

Mer information om närvarorapportering hittar du i slutet av del 3. Där finns en nedladdningsbar guide till digital närvarorapportering.
Din kontaktperson på Folkuniversitetet kan också ge dig mer information.
Anställd Närvarorapportering görs i vårt digitala närvarosystem. Det kan också göras på en fysisk närvarolista. Närvaro ska rapporteras vid varje sammankomst.

I det digitala närvarosystemet är det enkelt att se deltagarnas namn och kontaktuppgifter, att kontakta deltagare och Folkuniversitetets kontaktperson. Genom några enkla knapptryck kan du redigera sammankomster och föra in deltagarnas närvaro. Det finns även en loggbok där du skriver några meningar om vad gruppen har gjort eller lärt sig vid varje träff. Om du istället rapporterar närvaron på en fysisk närvarolista kan du använda baksidan som loggbok.

När studiecirkeln eller verksamhet inom annan folkbildning har avslutats ska cirkelledaren intyga att uppgifterna stämmer genom att signera dokumentet. På den fysiska närvarolistan skriver du en signatur och i digital närvarorapportering görs detta digitalt.

Både den fysiska närvarolistan och rapporteringen i det digitala systemet ska betraktas som juridiska dokument.

I den digitala närvarorapporteringen eller på den fysiska närvarolistan är det viktigt att följande information finns med:

• Cirkelns namn
• Lokal
• Dag och tid
• Deltagarnas namn, adress och telefon
• Vilket studiematerial som använts
• Eventuella vikarier.

Sammanfattning om närvarorapportering

Template Information om den digitala närvarolistan 01 Här Exempel på fysisk närvarolista 02 Här Exempel på kulturrapport 03 Här Kopieringsavtal 04 Här Fördjupning

Slide Gör testet nedanför för att gå vidare till nästa del

Slide TILL FÖREGÅENDE DEL