DEL 1 DEL 1 Om Folkuniversitetet Om Folkuniversitetet I den första delen av utbildningen får du lära dig hur Folkuniversitetet kom till, om de kärnvärden organisationen vilar på och du får en överblick av hur våra olika verksamheter ser ut. Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver verksamhet i form av folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.
Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar.

Slide Film: Vår historia, våra rötter och kärnvärden
I den här filmen berättar Petra om Folkuniversitetets historia, våra rötter och kärnvärden.

GÖM VIDEON
GÖM VIDEON

”Intellektet är inte ett kärl att fylla,
utan en eld att tända.”
Plutarchos, filosof

Slide Folkuniversitetets
tre verksamhetsben
Folkuniversitetets verksamhet går att finna inom olika delar av utbildningssektorn. Vi har därför valt att dela in vår verksamhet i tre kategorier – tre olika ben som organisationen vilar på.

Ett ben är folkbildningen. Folkbildning innefattar studiecirklar, forskningskommunikation och evenemang som föreläsningar och konserter. Det andra benet är skolverksamheten som består av allt från gymnasieskolor, yrkeshögskoleutbildningar, folkhögskolor till estetiska skolor. Det sista benet är uppdragsverksamheten där vi bland annat samarbetar med myndigheter, skapar personalutbildningar och företagsutbildningar.

Slide Varumärket
Folkuniversitetet
Varumärket Folkuniversitetet Folkuniversitetet är ett välkänt varumärke som står för god service och hög kvalitet. Namnet och logotypen representerar organisationen, men det är medarbetarna som är de absolut viktigaste bärarna av varumärket. Som anställd eller ideell medarbetare i en stor organisation är det lätt att glömma bort att även vi är en del av varumärket. I varje möte med omvärlden bygger vi bilden av Folkuniversitetet. Och vi gör det tillsammans.

Våra fyra kärnvärden Universitetsanknytning, oberoende, förnyelse och internationalisering är de kärnvärden som vår organisation vilar på och som ligger till grund för vårt varumärkeslöfte:

”Med en nära anknytning till universiteten och en hög kvalitetsnivå erbjuder vi aktiviteter, kurser och utbildningar för människor som tar ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Folkuniversitetet – för dig som vill mer”

Slide VISSTE DU ATT: Folkuniversitetet är en av Sveriges största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Folkuniversitetets kvällsgymnasier gav upphov till Komvux. Folkuniversitetet har flera gymnasieskolor, samtliga med högskoleförberedande program.

Template Ladda ner vår varumärkesplattform 01 Här Läs vår senaste verksamhetsberättelse 02 Här Läs mer om vår historia 03 Här Läs om vår miljöpolicy 04 Här Fördjupning

Slide Gör testet nedanför för att gå vidare till nästa del