Intro Information om GDPR För cirkelledare på Folkuniversitetet Folkuniversitetet behöver hantera mycket information för att kunna bedriva sin verksamhet. En del information är vår egen medan annan information rör deltagare, uppdragsgivare och samarbetspartner.

Folkuniversitetet strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen.

Förordningen innehåller regler om hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter och gäller i hela EU och beröralla som behandlar personuppgifter.

Inom folkbildningen krävs personnummer som underlag för statsbidrag.
Vad är personuppgifter och vad är känsliga personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en unik fysisk person såsom personnummer, namn, adress, datorns IP-nummer, foton på person, betyg, uppgifter om hälsa och politiska åsikter. Vissa uppgifter är känsligare och mer skyddsvärda än andra och kräver högre säkerhetsnivå i hanteringen.
Vad ska du tänka på när du som cirkelledare hanterar personuppgifterna?

Som cirkelledare är du skyldig att skydda de personuppgifter som du hanterar via den digitala närvarolistan (DN). Det innebär att du inte får spara våra personuppgifter i andra system och att du hanterar din inloggning till DN på ett säkert sätt.

Skicka aldrig känsliga personuppgifter via e-post. Ska du maila till flera deltagare samtidigt ska du använda dig av Bcc, (hemlig kopia) vilket innebär att mottagarna endast kan se sina egna mailuppgifter utöver avsändarens.

För dig som är intresserad av mer information:
- http://www.folkuniversitetet.se/gdpr
- utbildning på Folkuniversitetets Moodle-plattform med fördjupning.